Home NEWS AUDIO/VIDEO Xiu Xiu – Stupid In The Dark

Xiu Xiu – Stupid In The Dark [VIDEO]

Ecco il cruento videoclip (ma trattasi più di un cortometraggio) di ‘Stupid In The Dark’, estratto da ‘Angel Guts: Red Classroom’, nuovo album degli Xiu Xiu di Jamie Stewart.